Nahoru

Analyzátory POCT pro humánní medicínu

Piccolo Xpress


Využití biochemického analyzátoru Piccolo Xpress v systému POCT...

Malý přenosný analyzátor Piccolo Xpress se již osvědčil v zahraničních misích jako součást vybavení českých vojenských polních nemocnic stejně tak jako na klinice popálenin Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady. Analyzátor byl vyvinut v NASA pro využití v raketoplánech. Vzhledem k této skutečnosti má řadu výhod. Pracuje např. i na autobaterii, má velmi jednoduchou obsluhu, která není náročná na zaškolení, centrifuga je zabudována uvnitř přístroje. Velikostí jde o malý přenosný analyzátor o celkové váze cca 7 kg. Pokud jde o zajištění kvality analytického a diagnostického procesu, lze u přístroje shledat v každé z fází procesu řadu výhod.

Výhody v preanalytické fázi
Ke stanovení 15 biochemických parametrů stačí 100 µl kapilární nebo venózní krve odebrané do lithium heparinátu. Krev se aplikuje přímo do rotoru buď z heparinizované kapiláry, nebo ze zkumavky pipetou dodanou výrobcem. Nedochází zde ke změnám analytů stáním, vlivem světla, teploty a transportu. Možnosti záměny vzorku jsou minimalizovány.

Výhody v analytické fázi
Reagencie pro jednotlivé analyty jsou odvážené do mikrokyvet umístěných do kruhu a jsou shora kryté a uzavřené. V rotoru je pouze malý otvor pro aplikaci krve. Ředící tekutina je zakomponována do rotoru již výrobcem. Nehrozí nebezpečí odpařování roztoků, ředící tekutiny, znečištění z ovzduší. Na okraji rotoru je čárový kód, v kterém jsou zakódovány kalibrace metod a doba exspirace. Čárový kód zamezí použití prošlých rotorů. Naměřené výsledky se tisknou na zvláštní papír, který umožňuje nalepení výsledku do statusu pacienta. Vzhledem k tomu, že jde o princip tzv. "mokré chemie" je převážná většina analytů v souladu s metodami standardizovanými a doporučenými ČSKB.

Postanalytická fáze
Analyty v rotorech jsou zkompletovány do diagnostických souborů. Základní vyšetření (15 analytů), ověření jaterních funkcí, hepatorenální kombinace, kontrola infuzní terapie atd. Výsledky je možné získat jak v papírové formě, tak přenést do počítače. Nesmírnou cenu má vyšetření až 15 analytů do 15 minut po odběru. Toto by mohlo být obzvláště přínosem na příjmech pacientů, kdy by mohl být akutně vyšetřen skutečně takový pacient, který má na zkumavce označení "vital". Lékař na příjmu stav pacienta vidí, biochemici v laboratořích nepoznají podle zkumavky, byť označené vital či statim, který pacient potřebuje vyšetřit nejrychleji. Shoda nálezů u pacientů z jednotky intenzivní péče na klasickém biochemickém analyzátoru a současně dalších dvou POCT analyzátorech byla prezentována na posteru v průběhu 20. kongresu IFCC v brazilské Fortaleze.

 Ke stažení: 


 

FastPack IP system


Nejmenší analyzátor svého typu na trhu. Princip kombinace kompetitivní a sendvičové chemiluminiscence. Přenosný přístroj s cenami konkurenceschopnými za stanovení analytů jako u velkých analyzátorů. Veškeré kontrolní a kalibrační materiály jsou zahrnuty v ceně analytů, stanovuje se z velmi malého množství séra či plasmy. Velmi jednoduchý postup sestávající z pouze 3 po sobě jdoucích kroků.

 Ke stažení: 

NEWSLETTER: Buďte in a sledujte akce a novinky ve vašem mailu. Přihlašte se k odběru.


Informace k poskytnutí osobních údajů