Nahoru

Analyzátory POCT pro veterinární medicínu

VetScan VS2


Využití biochemického analyzátoru VetScan VS2

Mezi nejdéle distribuované analyzátory patří biochemický analyzátor VetScan VS2. Je to malý přenosný centrifugační analyzátor. Byl vyvinut NASA pro využití v raketoplánech. Přístroj má velkou řadu výhod, které vyplývají z účelu, ke kterému byl vyvinut. Obsluha přístroje je velmi jednoduchá a nevyžaduje dlouhodobé a náročné školení. Počet možných chybných kroků, které je možno udělat na běžném biochemickém analyzátoru je minimalizován.

Výhody v preanalytické fázi

k provedení až 15 analytů stačí 100 µl krve. Krev lze aplikovat z heparinizované kapiláry nebo dodanou pipetou pro objem 100 µl. Biologický materiál se aplikuje ihned z kapiláry nebo mikropipety do rotoru s reagenciemi. Po zasunutí rotoru do analyzátoru se automaticky spustí centrifugace. Možnost záměny vzorku, znehodnocení vzorku dlouhým stáním nebo transportem, záměnou při stažení séra po centrifugaci, to vše odpadá.

Výhody analytické fáze

Každý rotor má v čárovém kódu zaznamenáno datum exspirace a kalibrační údaje pro všechny metody, které jsou v příslušném rotoru obsaženy. V mikrokyvetách rotoru jsou veškeré reagencie již připraveny pro jednoho pacienta a seznam analytů je uveden na obalu každého rotoru. V průběhu centrifugační fáze se ředící roztok a biologický materiál (kapilární krev, sérum nebo plasma) s reagenciemi smísí. Umístění centrifugy přímo v přístroji chrání lékaře, obsluhu přístroje i doprovod zvířat před možností nákazy (kapénkami aerosolu vzniklými centrifugací). Vzhledem k tomu že veškeré mikrokyvety i zásobník s ředící tekutinou jsou kryté, nebezpečí odpařování roztoků nebo ředící tekutiny, stejně jako znečištění z ovzduší zde nehrozí. Čárový kód rotoru zamezí použití prošlých reagencií a nevhodných kalibrátorů. Měření jednotlivých parametrů je fotometrické a výsledky se tisknou buď na specielní karty, nebo se přenášejí do počítače. Vnitrolaboratorní kontrolu je možné zajistit kontrolními séry používanými běžně v laboratořích. Naše firma vyzkoušela zatím úspěšně možnost použití kontrolního séra Monitrol, Qualitrol a Lyonorm P. Pro zajištění harmonizace stanovení u již značného počtu analyzátorů v terénu se firma přihlásila do externí kontroly Německého kontrolního institutu s více než 80 letou tradicí – INSTAND (Institut für Standardization und Dokumentation) v Düsseldorfu.

Analyzátor VetScan stanovuje

Albumin, ALP, ALT, amylázu, AST, celkovou bílkovinu, celkový CO2, celkový bilirubin, celkový tyroxin T4, celkový vápník, CK, draslík, dusík močoviny, fosfor, globuliny, glukózu, GMT (GGT), hořčík, chloridy, cholesterol, kreatinin, kyselinu močovou, srdečního červa, sodík, žlučové kyseliny. VetScan je přístroj pracující na principech tzv. „mokré chemie”. Většina metod ve svých chemických principech je v souladu s metodami standardizovanými v ČR. Referenční rozmezí je uzpůsobené několika druhům zvířat. To je umožněno buď typem rotoru (plazi, ptáci, velká zvířata, koně) a dále lze určité typy zvířat zvolit při zadávání pacienta. Proto je možné, aby přístrojem byly naměřeny i hodnoty analytů, které významně převyšují koncentrace či aktivity analytů u lidí. Např. aktivita AMS u zdravých lidí se v závislosti na metodě pohybuje od 1,5 do 3,0 µkat/l, zatímco aktivita u psa je popisována v rozmezí 3,33 – 20,0 µkat/l, a u krys ještě vyšší. Z tohoto důvodu nelze s klidným svědomím používat hodnoty naměřené v humánních laboratořích.
Analyty v rotorech jsou zkompletovány do diagnostických souborů. Např. soubor analytů pro předoperační vyšetření, soubor analytů pro vyšetření plazů a ptáků, urgentní případy, velká zvířata apod. Vyšetření analytů po souborech je sice dražší, ale dává daleko lepší přehled o aktuálním metabolismu. Dynamika biochemických procesů je velká, především v období nemoci nastupují do popředí různé regulační mechanizmy. Pokud je výsledek u akutního stavu dodán za půl dne a déle, tak skutečná aktuální hodnota analytů, jako je např. natrium, kalium atd. může být úplně jiná. Do přístroje lze zadat data v normálních mezích několika desítek druhů zvířat.

 Ke stažení: 

 

   


 

VetScan HM5


Využití analyzátoru VetScan HM5

Pro stanovení krevního obrazu a základních hematologických parametrů distribuujeme hematologické analyzátory HM5. Je vyroben již se záměrem, aby se používal ve veterinárních ordinacích. Analyzátor HM5 stanovuje 5-ti diferenciální rozpočet leukocytů (neutrofily, lymfocyty, monocyty, eosinofily a basofily). Program analyzátoru provádí 3 diferenciální rozpočet u myši, králíka, krysy, fretky, prasete, kozy, opice, ovce a morčete a 5-ti parametrový diferenciální rozpočet leukocytů psa, kočky, koně, krávy, alpaky a lamy. Analyzátor lze připojit k PC a výsledky tak v něm uložit.

 Ke stažení: 

 

   


 

i-STAT Alinity v


Využítí anylyzátoru i-STAT 1 Alinity v

POCT analyzátor krevních plynů a některých dalších statimových analýz typu a velikostí patřící do skupiny zvané "black box". Slouží především ke stanovení parametrů acidobasické rovnováhy (pH, pCO2, HCO3-, tCO2, BE, pO2), glukózy, kreatininu, močoviny, laktátu, hemoglobinu, hematokritu, sodíku, draslíku, a ionizovaného vápníku. Přístroj může provést pouze 1 parametr např. glukózu, ale je schopen udělat až 8 parametrů najednou podle typu vloženého zásobníku. Výhody: parametry ABR včetně některých dalších statimových analytů lze provést z cca 95 µl krve. Většina souborů vyšetření je provedena do 2 minut. Kontrola kvality i kalibrace se provádí automaticky. Údržba přístroje je snadná a jednoduchá. Přístroj má schopnost uchovat v paměti až 5000 výsledků. Ve veterinární praxi bude vhodný zejména k zjišťování anemie u koťat. Jednoduché, rychlé a spolehlivé stanovení přímo na místě bude přínosem jak pro klienty, tak lékaře.

 Ke stažení: 


 

QuickVet® Specialty Analyzer


Využití analyzátoru QuickVet® Specialty Analyzer

Analyzátor je novou platformou veterinárního diagnostického testování in vitro v řadě indikací u různých druhů zvířat. Princip měření použitý v analyzátoru je aplikovatelný pro imunologii, mikrobiologii, toxikologii a další.

 • PT/aPTT - protrombinový test (PT) a aktivovaný parciální tromboplastinový test (aPTT).
 • Fibrinogen u koně - koncentrace fibrinogenu jako proteinu v akutní fázi.
 • Fibrinogen u psa  - koncentrace fibrinogenu jako proteinu v akutní fázi.
 • Určení krevní skupiny DEA 1.1 u psa - automatizované stanovení krevní typizace DEA 1.1 u psa.
 • Určení krevní skupiny u kočky A & B - automatizované stanovení krevní typizace u kočky.

 Ke stažení: 

 

 


 

VetScan SA


Využití analyzátoru VetScan SA

Analyzátor močového sedimentu s metodou průtokové cytometrie a automatickou klasifikací buněčných elementů do 11 kategorií. Komplexní mikroskopie veterinární moči.

 • Jednoduché ovládání bez použití pipety či diluentu.
 • Zpracování vzorku bez odstředění snižuje inherentní chyby.
 • Mikroskop s vysokým rozlišením a automatickým vystřeďováním.
 • CCD kamera.
 • Možnost společného vyhodnocení s VetScan UA.
 • Paměť na 50 000 výsledků.

 Ke stažení: 


 

VetScan UA


Analyzátor moči do ruky. Vysoce reprodukovatelná analýza moči s automatickým odečtem a záznamem výsledků.

 • 14 analytů (bílkovina, bilirubin, dusitany, glukóza, hemoglobin, ketolátky, kreatinin, kyselina askorbová, leukocyty, mikroalbumin, pH, specifická hmotnost, urobilinogen, vápník).
 • Index protein / kreatinin (PCR).
 • Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje.
 • Výsledek do jedné minuty.
 • Paměť na 500 výsledků.
 • Malá přenosná tiskárna.

 Ke stažení: 


 

Vcheck V200 & V2400


Fluorescenční imunochromatografický kvantitativní analyzátor.
Semikvantitativní analyzátor na antigeny a protilátky veterinárních infekčních onemocnění.

Analyzátor je novou platformou veterinárního diagnostického testování in vitro v řadě indikací u různých druhů zvířat. Princip měření použitý v analyzátoru je aplikovatelný pro imunologii, mikrobiologii, toxikologii a další.

 • JEDEN ANALYZÁTOR NA VÍCE TESTŮ
 • OPTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAKŮ
 • VYSOKÁ PŘESNOST A SPOLEHLIVOST
 • MOŽNOST PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE, MYŠI A ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ
 • KOMPAKTNÍ S JEDNODUCHÝM A DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM
 • INTEGROVANÁ TISKÁRNA
 • KALIBRAČNÍ SET PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY MĚŘENÍ
 • AKTUALIZACE POMOCÍ WiFi
 • AUTOMATICKÉ DETEKCE TESTU POMOCÍ ČÁROVÉHO KÓDU

 Ke stažení: 


 

NEWSLETTER: Buďte in a sledujte akce a novinky ve vašem mailu. Přihlašte se k odběru.


Informace k poskytnutí osobních údajů